به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم، مهندس وكيلي مدير كل منابع طبيعي و آبخيز داري استان در اين نشست طي سخناني ضمن تشكر از فرماندار خاتم به خاطر حمايت از طرح هاي منابع طبيعي اين شهرستان خاطر نشان كرد: همراهي و همكاري همه دستگاهها در امر حفاظت از منابع طبيعي يك ضرورت است و بخصوص اجراي طرح جنگلكاري يك هزار هكتاري همت و همكاري دستگاه هاي شهرستاني بخصوص هماهنگي و نظارت عاليه فرمانداري را مي طلبد.

وي ظرفيت ها و توانمنديهاي شهرستان خاتم در برخورداري از عرصه هاي جنگلي را وي‍ژه توصيف كرد و بر حفاظت و صيانت از اين موهبت هاي عظيم خدادادي تاكيد كرد .

معاون فني اداره كل منابع طبيعي استان يزد نيز در اين نشست طي سخناني اظهار داشت: پروژه ترسیب کربن برای دومین بار در استان یزد، بعد از شهرستان ابرکوه در خاتم اجرا می شود.

هدایت الله میر شمسی افزود: پروژه طرح ترسیب کربن  پروزه بین المللی است که در حال حاضر در 16 استان ایران درحال اجراست. اجرای این طرح در ایران با نام (توسعه روستایی و مدیریت مشارکت منابع طبیعی) از 10 سال پیش آغاز شده است.

وي افزود : هدف اصلی این پروژه مشارکت مردم در بهسازی و شناسایی داشته ها و توانای های بالقوه روستا و روستاییان می باشد.

وی هدف از اجراي پروژه را ،ارتقاي توانمندي جوامع محلي براي احياء مديريت،توسعه و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي و نيز توسعه روستايي معرفی کرد .

 فرماندار خاتم نيز در اين نشست طي سخناني با تشكر از مدير كل منابع طبيعي استان و همراهان  به خاطر حضور در اين شهرستان ،از آمادگي كامل اين شهرستان جهت همكاري  در اجراي طرح هاي منابع طبيعي در سطح شهرستان خبر داد.

مهندس زاده رحماني با اشاره به ظرفيتهاي خوب شهرستان در زمينه هاي منابع طبيعي ،حفاظت از اين عرصه ها را يك وظيفه همگاني دانست.