گزارش تصويري فرماندار از زيارت قبور مطهر شهيدان خوانسار و فاتحه بر مزار مادر شهيد رنجبر