گزارش تصويري عيادت فرماندار از پدر شهيدان نصرالله و نادر قانع(مروست) تاسوعاي حسيني