گزارش تصويري بازديد فرماندار و نماينده مجلس از مدرسه سيل زده شهيد باهنر دهستان چاهك