گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از روند توزيع كپسول گاز