گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از آموزش و پرورش هرات