گزارش تصويري بازديد فرماندار از وضعيت خشكسالي باغات روستاي برزگر