گزارش تصويري بازديد فرماندار از مسكن مهر هرات(1389/11/07)