گزارش تصويري بازديد فرماندار از احداث ساختمان فرمانداري