گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار و بخشدار مركزي از بانك كشاورزي به مناسبت اجراي هدفمند كردن يارانه ها