گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار و بخشدار مركزي از كميته امداد امام خميني (ره) هرات