به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی درابتدا در خصوص انعکاس اخبار شهرستان خاتم در شبکه استان بحث وگفت وگو کرد

 فاضلی بیان کرد:با توجه به انتخابات پیش رو در اسفندماه سال جاری نقش رسانه ها درانتخابات رامهم دانست وگفت: رسانه ها میتواند در بخش آگاهی دهی و اطلاع رسانی  نقش اساسی را ایفاکنند.

وی درپایان خواستار همکاری تنگاتنگ  صداو سیمای استان در معرفی فعالیت ها ورویداد ها و معرفی شهرستان خاتم در حوزه کشاورزی گردشگری و میراث فرهنگی شد.


IMG_8415_001-1.jpg IMG_8417_001-1.jpg IMG_8419_001.jpg IMG_8421_001.jpg photo_2019-07-24_10-51-29.jpg