معاون سياسي و امنيتي استانداري يزد: شهرستان خاتم رتبه اول را در زمينه حضور مردم در انتخابات دارد.
معاون سياسي و امنيتي استانداري يزد با اشاره به تلاشهاي انجام شده در ارتباط با انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اظهار داشت از ماهها قبل تلاشهاي زيادي از ناحيه جناحها و افراد مختلف در جهت انتخابات دهم انجام شده است و هر كدام يك نظريه پردازي داشتند و از ماهها قبل رسانه هاي بيگانه فعاليتهاي زيادي در كمرنگ جلوه دادن انتخابات در كشور آغاز كرده اند و عبارتي عمليات رواني و جنگ رواني ايجاد نموده اند كه خوشبختانه مردم كشورمان با فهم ودرك بالايي كه دارند تمامي   نقشه هاي آنها را برآب خواهند نمود و عليرغم تلاش دشمنان ، در ساير دوره ها انتخابات پرشور برگزار گرديده است .
آقاي دوران در ادامه افزود بايد از معمار كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) تشكر نمائيم كه با روش و منشي كه در سال 57 بنا نمودند مردم را كاملا" در يك چارچوب و يايه اصلي نظام دخالت دادند و از طرفي مردم نيز نقش خود را به خوبي ايفا نموده و تجارب خوبي در دست مسئولين قرار داده اند و انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ما سه مقطع را تحت نظر قرار داده ايم .
1-      مقطع قبل از انتخابات 2- مقطع روز انتخابات 3- مقطع بعد از انتخابات
مقطع اول بر اساس سياست وزارت كشور سياست تعامل و همراهي با ستاد تبليغاتي بوده و كارهاي محدود سازي در دستور كار نبوده و كانديداهاي محترم و ستادهاي آنها نيز نسبت به دوره هاي قبل بهتر رعايت نموده اند و هركجا كه رعايت نشده نسبت به امحاء تخلف اقدام نموده ايم .
مرحله دوم . در مورد روز انتخابات است كه خوشبختانه استان يزد تا حالا خوب و كليه زمينه ها فراهم است ولي با توجه به تبليغات بيگانگان و مشكلات 20 روز گذشته از طرف كانديداها انجام شده احساس داريم كه شرايط عادي نخواهد بود و بايد تدابير لازم انديشيده شود.و تاكيد من به هياتهاي بازرسي و نظارت و نيروهاي نظامي و انتظامي اين است كه دقت كافي داشته باشند و ممكن است با توجه به تحركاتي كه از طرف گروههاي ملحد و 000 است اتفاقاتي رخ دهد.
و نكته سوم نگراني بعد از انتخابات است كه با توجه به مسائلي كه در مناظرات انجام شده ممكن است بعد از انتخابات تحركاتي در منطقه باشد و ممكن است كسي كه راي آورده و كساني كه راي نياوردند دست به تحركاتي بزنند و انشاءا000 بايد برنامه ريزي نمائيم تا حلاوت و شيريني مردم با اين حركات نامناسب از دست نرود و بعد از انتخابات دوستان  هيات بازرسي و انتخابات كارهايي كه به آنها محول شده انجام دهند.
لازم به ذكر است در ابتداي اين مراسم آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن عرض خير مقدم گزارشي از وضعيت شهرستان و اقدامات انجام شده تاكنون كه توسط ستاد انتخابات شهرستان انجام شده است را ارائه نمودند.
 
                                                                                                                                                                                                اكبر شمسي
                                                                                                                                                                              مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان خاتم