به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ فاضلی فرماندار خاتم در جلسه  مبارزه با كالاي قاچاق با توجه به انتخابات پیش رو تاکید کرد: استفاده از امکانات دولتی در راستای تبلیغات برای کاندیدا ممنوع و جرم تلقی می شود و پیگرد قانونی دارد.

این مسئول همچنین از بازرسی شعب در راستای نیازهای آن در روز انتخابات خبر داد و گفت: تمامی امکانات در راستای در برگزاری هر چه بهتر در انتخابات در شهرستان خاتم صورت گرفته است.

در شهرستان خاتم 47 شعبه اخذ رای تعیین شده است.