مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به پیشتاز بودن خاتم در اجرای طرح خاموشی زمستانه چاههای کشاورزی گفت: با این اقدام 11میلیون متر مکعب در مصرف آب بخش کشاورزی در این شهرستان صرفه جویی شده است.

محمد مهدی جوادیان زاده روز چهارشنبه در شورای حفاظت از آب خاتم افزود: خاموشی زمستانه چاه ها از خاتم نشات گرفته و با هماهنگی کشاورزان و بدون هیچگونه سرمایه گذاری و یا استفاده از یک سخت افزار و یا نرم افزار توانستیم این اقدام را اجرایی کرده و موجب صرفه جویی آب در بخش کشاورزی شویم.
وی افت آبهای زیرزمینی این شهرستان را تا 1.6متر بیان کرد و یادآور شد: با فرهنگ سازی خوبی که در زمینه خاموشی های زمستانه با همکاری کشاورزان منطقه انجام گرفته آب لازم برای استفاده در فصل های بهار و تابستان ذخیره شده است .
جوادیان زاده تاکید کرد: بارندگی های خاتم نسبت به دوره آماری گذشته 10 درصد افزایش داشته است که در دوره آبی برابر با 64 میلی متر بارش بوده است که امید داریم این بارش ها تا آخر سال آبی افزایش بیشتری داشته باشد.
این مسئول ضمن بیان اینکه بیشترین کنتورهای هوشمند در خاتم و ابرکوه نصب شده ،اظهار کرد:با نصب 365کنتور در واقع 59 درصد چاههای کشاورزی خاتم دارای کنتور هستند که این اقدام نیز در راستای جلوگیری از اضافه برداشتها صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد تصریح کرد: این کنتورها به صورت خودکار به حذف اضافه برداشت ها کمک کرده و کشاورز به صورت قانونی از میزان آب مورد نیاز با برنامه ریزی در طول سال استفاده می کند.
محمد مهدی جوادیان زاده گفت: خاتم یکی از شهرهای نمونه در حفاطت آب در استان یزد هست که این مهم با تلاش های شورای حفاطت از آب شهرستان اجرایی شده است.
این مسئول افزود: امید داریم تا سال آینده در نصب کنتورهای هوشمند به پوشش 100 درصدی برسیم.
سرپرست فرمانداری خاتم نیز تامین آب صنایع شهرستان را خواستار شد و یادآور شد: برخی صنایع این شهرستان مدت یکسال است که به دلیل عدم تخصیص آب به بهره برداری نرسیده که امید داریم با اقدامات لازم آب این صنایع تامین شود.
محمد محمودی اظهار داشت: مدیریت منابع آب در شهرستان خوب بوده که با این اقدامات توانسته ایم افت آب های زیرزمینی را به حداقل برسانیم.
وی تصریح کرد: معیشت مردم این شهرستان وابسته به کشاورزی است که 70 درصد چاه های کشاورزی آن زمستان امسال برای یکبار خاموش شده اند و موجب شده تا مدیریت آب در آن از اهمیت بیشتری برخوردار شود.
خاتم دارای 638 حلقه چاه فعال، 59 قنات و 19 چشمه فعال است.