طي حكمي از سوي مهندس قربانيان مدير كل بنياد مسكن استان يزد ، قاسم انتظاري به عنوان سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسلامي خاتم معرفي شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، مهندس زاده رحماني فرماندار خاتم طي نشستي كه به منظور معرفي سرپرست جديد بنياد مسكن خاتم برگزار شد، طي سخناني از خدمات انجام شده بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اين شهرستان سپاسگزاري نمود.

وي با بيان اينكه اين نهاد جاي كار زيادي  دراين شهرستان دارد  خاطر نشان كرد: از آنجا كه بنياد مسكن يك نهاد انقلابي مي باشد انتظار كار نيز از آن بالا است.

در ادامه اين نشست  شجاعي سرپرست قبلي بنياد مسكن خاتم نيز گزارشي از فعاليت هاي انجام شده اين نهاد طي چند سال گذشته را ارئه كرد .