سخنراني فرماندار در جمع مجلس ترحيم مرحوم محمد چاهمورتني
فرماندار در ادامه به سه اصل انتخابات مبني بر اخلاق محوري ،قانون محوري و حضور حداكثري مردم اشاره و افزود مردم مطمئن باشند كه از رأي آنها صيانت خواهد شد و نتيجه را مردم مشخص خواهند كرد و هر كس كه انتخاب شود بعد از تنفيذ مقام معظم رهبري به عنوان رئيس جمهور كشور ،امور اجرايي كشور را رياست خواهد كرد.
امامي در ادامه به بيان خدمات و اقدامات سي سال انقلاب اسلامي پرداخته و تصريح كرد انقلاب اسلامي در دوران بعد از انقلاب در زمينه هاي مختلف خدمات بسيار بزرگي را به مردم و ميهن انجام داده است كه قابل مقايسه با دوران بعد از انقلاب نيست و خود شاهد اين خدمات هستيد و در دولت نهم نيز خدمات بسيار خوبي در زمينه هاي بهداشتي ،ورزشي،كشاورزي،راه،عمران شهري و.... انجام شده است . لازم بذكر است در پايان اين مراسم به سوالات مردم نيز پاسخ داده شد و در زمينه مشكلات بيمارستان مقررشد از بيمارستان آيت ا... خاتمي بازديد و پيگيري گردد.
·         سخنراني فرماندار در جمع هيأت بازرسي شهرستان و تأكيد بر حفظ و صيانت آراي مردم.
·         بازگشايي ستادهاي تبليغاتي دكتر احمدي نژاد و مهندس مير حسين موسوي و فعاليت طرفداران اين نامزدها در جلب نظر مردم.   
·         تشكيل جلسه با هنرمندان شهرستان و تأكيد فرماندار برحضور حداكثري مردم در انتخابات و نقش هنرمندان در تشويق مردم جهت حضور در انتخابات.   
·         معرفي آقاي عليرضا دهقان هراتي به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي در شهرستان خاتم از طرف ستاد وي در استان يزد.                                                                                                                                
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           اكبرشمسي
                                                                                                                                                      مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني
                                                                                                                                                            ستاد انتخابات شهرستان خاتم