به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم، اين تمبر كه با مشاركت فرمانداري خاتم و اداره حفاظت محيط زيست استان تهيه گرديده،حاوي تصويرپرنده زيباي هوبره به عنوان نماد حيات وحش استان يزد مي باشد.

لازم به توضيح است كه از قاليچه توليدي شركت فرش ستاره كوير با نقش هوبره نيزهفته گذشته رونمايي گرديده است.