ابطحی: رئیس اداره اوقاف نیز ضمن بیان مسائل و موارد مرتبط با حوزه کاری خود خواستار همکاری وحمایت مجموعه ادارات شهرستان و مردم درجهت شناسایی وثبت وقوف شهرستان شد.


IMG_8706_001.jpg IMG_8707_001.jpg