مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت دوم

گفتني است راه اندازي اداره كار شهرستان خاتم و تامين محل مورد نياز توسط فرمانداري ، استقرار شعبه صندوق مهر حضرت امام رضا (ع) در خاتم و معرفي يك نفر نيروي انساني مجرب توسط فرماندار ي خاتم ، تهيه طرح هادي 8 روستاي بالاي 50 خانوار توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان از محل اعتبارات ملي و منابع داخلي ، مناقصه محور مهريز – هرات از مهمترين پروژه هاي دور اول مي باشد.

در همين رابطه احداث بیمارستان 64 تختخوابی ، برق رسانی به بلوار خلیج فارس و دکتر علیم مروستی به طول 2 کیلومتر و 1200 متر بصورت 50-50 اداره برق و شهرداری ، تامین آب ناحیه صنعتی شهر هرات با همکاری آب منطقه ای ، شبکه گذاری 60 درصد شهر هرات  و چند روستای مجاور خط انتقال گاز ، بهسازی محور هرابرجان - مروست از محل اعتبارات روکش اسفالت ، پیشنهاد مطالعه عبور راه آهن کرمان- شیراز از شهرستان خاتم به وزارت راه و ترابری و شرکت راه آهن از طرف راه آهن یزد ، مطاله طرح گردشگری جنگل باغ شادی و چنارکر ، ساخت دو سالن ورزشی با ابعاد 15*30 از اعتبارات نفت در هر دو بخش مرکزی و مروست ، احداث و راه اندازی سایت مجتمع ادارات شهرستان پس از معرفی زمین از طرف فرمانداری از مهمترين پروژه هاي دور دوم سفر استاندار به شهرستان خاتم است .