به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم، امير حسين رادمنش، عضو شوراي اسلامي شهر يزد كه به شهرستان خاتم سفر كرده بود در يك جلسه مشورتي با اعضاي شوراي اسلامي شهر هرات شركت نمود.

در اين جلسه كه در فرمانداري و با حضور  زاده رحماني، فرماندار خاتم، برگزار شد، رادمنش به تجارب موفق شوراي اسلامي شهر يزد اشاره و اعضاي شوراي اسلامي شهر هرات نيز در خصوص مسائل و موارد مديريت شهري هرات و نقش شوراها در حل مسائل و مشكلات شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نظر به اينكه رادمنش رئيس مجمع خير ساز استان و همچنين رئيس هئيت مديره شركت تعاوني سهام عدالت استان مي باشند، مدير آموزش و پرورش شهرستان خاتم و مدير عامل شركت تعاوني سهام عدالت به اين شهرستان نيز با وي ديدار و گفتگو كردند.