با حضور فرماندار خاتم برگزار شد

ايشان در ابتدا هفته معلم را بزرگداشت مردان و زناني دانستند كه شمع وجودشان با تبيين علوم الهي ، به انسان آگاهي، دانايي، توانايي ، روشنايي و زيبايي عقل مي بخشد و با تعميق باورهاي ديني در وجود آدمي يقين، عشق ، ايمان و زيبايي روح مي آفريند.

وي با بيان اينكه به دليل سفر استاندار محترم به شهرستان خاتم اين جلسه به تاخير افتاده است به تشريح نامگذاري روزهاي هفته معلم و شيوه نامه اجرايي برنامه هاي بزرگداشت مقام معلم در شهرستان خاتم و فعاليت هاي عمومي و اختصاصي كليه دستگاههاي شهرستاني پرداختند .

امامي در پايان از ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان خواست برنامه ها را طبق شيوه نامه ابلاغي جهت نكوداشت مقام معلم و فرهنگيان تنظيم نموده و بر استفاده از تجربيات اعضاي ستاد تأكيد كرد .