جلسه بررسی مسائل و مشکلات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خاتم به ریاست فرماندار

جلسه بررسی مسائل و مشکلات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خاتم به ریاست میربهبودی فرماندار و با حضور زاده رحمانی مدیر کل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استاندار،زارع زاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ،معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار در محل فرمانداری خاتم برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: بررسی موقوفات شهرستان، نیروی انسانی، انتخاب مدیر اداره اوقاف شهرستان به صورت بومی از موضوعات مهمی بود که در این جلسه بحث و گفتگو شد.