جلسه تعیین تعداد و محل استقرار شعب اخذ رای انتخابات 96 در شهرستان خاتم برگزار شد.

 به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ جلسه هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به منظور تعیین تعداد و محل استقرار شعب اخذ رای انتخابات 96 به ریاست مهندس فاضلی فرماندار و با حضور اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت در محل  فرمانداری برگزار گردید.

فرماندار خاتم در این جلسه اظهار داشتند که بر اساس قانون، تعیین تعداد و محل استقرار شعب اخذ رای بر عهده اعضای هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و با هماهنگی هیئت نظارت می باشد.

وی با اشاره به برگزاری هم زمان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی خواستار هماهنگی بین هیئت اجرایی و هیئت نظارت شدند و بر لزوم اصل بی طرفی و قانون مداری تاکید کردند.

 

در ادامه جلسه محل های پیشنهادی برای شعب اخذ رای مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید 47 شعبه اخذ رای برای انتخابات در شهرستان خاتم در نظر گرفته شود که از این تعداد 33 شعبه ثابت و 14 شعبه سیار می باشد. 

که در بخش مرکزی تعداد 16 شعبه ثابت و 13 شعبه سیار و همچنین در بخش مروست 17 شعبه ثابت و 1 شعبه سیار می یاشد.

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار می شود.