بخشدار مرکزی خاتم با اشاره به اینکه تشکیل شوراهای شهر و روستا تفویض امور مدیریتی به مردم است و در واقع خدمت رسانی دولت به جوامع محلی را تسهیل می کند. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد کاظمی نسب افزود: با تشکیل شوراهای شهر و روستا مردم از مواهب نظام مردم سالاری دینی برخوردار شده اند و تصمیم گیری در جوامع کوچکتر انجام می شود. 

وی یادآور شد: کارهای هیات های اجرایی در تایید صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا امروز به پایان رسیده است. 

وی تاکید کرد: شوراها سازمان های محلی هستند که در راستای تفویض اختیار و تمرکز زدایی در کشور کمک بزرگی به عمران و آبادانی و توسعه فرهنگی و اجتماعی روستاها هستند. 

وی با اشاره به اینکه در روستای بخش مرکزی خاتم 24 شعبه اخذ رای وجود دارد افزود: تعداد شعب اخذ رای در روستاهای بخش مرکزی از 20 شعبه به 24 شعبه افزایش یافته است. 

کاظمی نسب گفت: در این روستاها همچنین 136 نفر برای شوراها نام نویسی کرده اند که 12 نفر از این تعداد زنان هستند.