رئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم از پایان رسیدگی به صلاحیت داوطلبین شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیئت های اجرایی و نظارت خبر داد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ فرماندار خاتم گفت؛ از تعداد کل داوطلبان ثبت نام شده در حوزه های شهری و روستایی صلاحیت بیش از ۹۸% آنان در هیئت های اجرایی و نظارت تائید شده و این نتایج فردا شنبه مورخ ۹۶/۲/۲ به آنان ابلاغ خواهد شد.

 فاضلی افزود؛ افراد رد صلاحیت شده از تاریخ ۹۶/۲/۳ تا ۹۶/۲/۶ می توانند شکایت خود را جهت بررسی به هیئت نظارت استان تقدیم نمایند.