فرماندار شهرستان خاتم گفت :در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شده باید با تقویت زیرساختهای صنعتی به شکوفایی داشته ها و ظرفیتهای داخلی این شهرستان رونق ویژه بخشید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی افزود: با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان و رویکرد آن به سمت صنعتی شدن با اعتباری بالغ بر 850 میلیاردریال از کارخانه تولید کنسانتره آهن و تغلیظ مس اسمالون مروست در آینده بهره برداری خواهد شد.
وی اظهار داشت: کارخانه تولید کنسانتره آهن و همچنین تغلیظ مس اسمالون مروست با بیش از850 میلیاردریال سرمایه گذاری جهت تولید سالیانه بیش از ٥٠٠ هزار تن محصول در شرف افتتاح و بهره برداری رسمی است.
زاده رحمانی گفت: این کارخانه در حال حاضر برای 125نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال کرده و تا فاز پنجم این تعداد به ٦٥٠ فرصت جدید شغلی افزایش خواهد یافت .
وی افزود: با توجه به ظرفیت های زیاد این کارخانه ، ساخت کارخانه گندله نیز در این محل هم پیش بینی شده است.
فرماندار خاتم خاطرنشان کرد: در شهریور ماه گذشته نیز کارخانه تولید شمش فولاد در هرات به بهره برداری رسید که تاکنون توانسته در این بخش اشتغالزایی خوبی را به وجود بیاورد.