جلسه امروز صبح مهندس فاضلی فرماندار خاتم با معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور زراعت، باغبانی و رئیس اداره فن آوری  مکانیزه استان پیرامون مجتمع های گلخانه ای شهرستان، بازار محصولات کشاورزی و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ در این جلسه فرماندار خاتم با توجه به شعار سال"اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال آمادگی خود و مجموعه ادارات شهرستان را در حمایت از طرحهای کشاورزی اشتغالزا و اولویت دار اعلام نمود.