جلسه توجیهی رابطین فناوری اطلاعات انتخابات شهرستان خاتم برگزار گردید.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ جلسه توجیهی رابطین فناوری اطلاعات با حضور  برزگری، مسئول کمیته فناوری اطلاعات انتخابات شهرستان خاتم و رابطین فناوری برگزار گردید.

در ابتدا سعید برزگری مسئول کمیته فناوری اطلاعات انتخابات شهرستان خاتم ضمن معرفی تیم اجرایی دفتر فناوری اطلاعات به توضیح وظایف رابطین مربوطه در طی زمان برگزاری انتخابات و ذکر نکات مورد نیاز جهت اجرای هر چه بهتر انتخابات پرداختند.

در ادامه جلسه نیز به سوالات رابطین پاسخ داده شد و پیرامون مسائل و مشکلات احتمالی پیش رو و همچنین درمورد برگزاری مانورهای انتخابات و انتخاب کاربران شعب اخذ رای به تبادل نظر پرداختند .