جشنواره پژوهشی جابربن حیان با 59 طرح و با هدف ایجاد خوباوری و اعتماد به نفس در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خاتم در هرات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ سرپرست فرمانداری خاتم روز سه شنبه در جشنواره پژوهشی جابر بن حیان با تاکید بر توانمند سازی دانش آموزان گفت: اگر دانش آموزان از دوران ابتدایی بتوانند حس سازندگی و توانمند سازی را در خود تقویت کنند می توانند به توسعه بخش های مختلف کشور کمک کنند.
محمد محمودی اظهار کرد: اگر امکانات در اختیار دانش آموزان قرار گیرد آنها می توانند نقش مهمی را در سازندگی داشته باشند و با ایجاد روحیه خودباوری و نوآوری در کودکان می توانیم به شکوفایی استعدادهایشان کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان در ابتدا سازندگی را یاد می گیرند و در بزرگسالی موجب قدرت برای کشور می شوند و امروزه کشوری بر جهان حکومت می کند که توانمندی بالایی در زمینه های مختلف داشته باشد.
رئیس آموزش و پرورش خاتم نیز هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد حس ابتکار و خلاقیت در دانش آموزان مقطع ابتدایی اعلام کرد و افزود: از 29 مدرسه ابتدایی در شهرستان 11 مدرسه در این جشنواره شرکت کردند.
حبیب الله کاظمی نسب اظهار کرد: 59 طرح پژوهشی و اختراع توسط دانش آموزان به این جشنواره ارسال شده است که سه تا 6 طرح از آن توسط داوران انتخاب و به مرحله استانی راه پیدا کرده و منتخبان به سطح کشوری فرستاده می شوند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه طرح های بسیار خوبی در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است که امید داریم تا با تقویت این حس در دانش آموزان موجب شکوفایی بیشتر استعدادهای بالقوه در آنها شویم.
در خاتم افزون بر 2 هزار و 100 دانش آموز در مقطع ابتدایی در حال تحصیل هستند.