بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از روند تجهیز کارگاه و اجرای عملیات زیرسازی پروژه باند دوم محور هرات -هرابرجان.

میربهبودی فرماندار خاتم طی بازدیدی به اتفاق دانشور و قاسمی پناه روسای ادارات راه و شهرسازی وراهداری حمل و نقل جاده ای از روند تجهیز کارگاه و اجرای عملیات زیرسازی پروژه باند دوم محور هرات -هرابرجان بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: میربهبودی در حاشیه این بازدی بیان کرد:تا کنون حدود٣کیلومتر از این مسیر زیرسازی و آماده آسفالت است وپروژه به خوبی درحال انجام است.

گفتنی است در این بازدید مسائل و مشکلات پروژه مورد بحث وبررسی قرار گرفت .