بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از ادارات ، بانک ها ومراکز خدماتی شهر هرات

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق فرمانده  انتظامی‌شهرستان، رئیس اداره اطلاعات، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج،رئیس اداره صمت، نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان از ادارات ، بانک ها ومراکز خدماتی شهر هرات در راستای اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها در شهرستان.