بازدید میدانی میربهبودی فرماندار خاتم از تیم غربالگری

بازدید میدانی میربهبودی فرماندار خاتم از تیم غربالگری (نیروهای بسیج ، انتظامی، راهور وهلال احمر) شهرستان، مستقر در ورودي شهر هرات میدان پیامبر اعظم (ص) در راستای جلوگیری از ورود خودروهای غیربومی به داخل شهر وکنترل خودروهایی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمی کنند وبه صورت خانوادگی تردد می نمایند.
WhatsApp Image 2020-10-28 at 06.47.02.jpeg