بازدید امروز فلاحتی،بخشدار از فاز 2کارخانه کنسانتره معدن اسمالون

بازدید امروز فلاحتی،بخشدار از فاز 2کارخانه کنسانتره معدن اسمالون و رایزنی در خصوص مشکل تانکرداران و آبرسانی به آن معدن

بازدید امروز فلاحتی،بخشدار از فاز 2کارخانه کنسانتره معدن اسمالون و رایزنی در خصوص مشکل تانکرداران و آبرسانی به آن معدن

در بازدید امروز فلاحتی،بخشداراز معدن اسمالون مروست و دیدار با مهندس نورمندی،مدیرعامل معدن:

رایزنی های لازم در خصوص حل مشکل تانکرداران و آبرسانی به آن معدن انجام شد و در ادامه بازدیدی نیز از فاز دو کارخانه کنسانتره که ظرفیت آن چهار برابر فاز یک می باشد بعمل آمد که حدودا پیشرفت پروژه 80درصد است که انشاالله تا چند ماه آینده فاز دو این کارخانه استارت خواهد شد.

photo_2017-10-10_12-50-47.jpg photo_2017-10-10_12-51-16.jpg photo_2017-10-10_12-51-20.jpg photo_2017-10-10_12-51-25.jpg photo_2017-10-10_12-51-23.jpg