فاز اول تولید کنستانتره آهن مجتمع معادن اسمالمون مروست شهرستان خاتم در استان یزد روز سه شنبه با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت، استاندار، فرماندار خاتم و جمعی از مسئولان این استان افتتاح و عملیات اجرایی فاز دوم و سوم تولید کنستانتره این مجتمع آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ فرماندار خاتم در حاشیه بهره برداری این طرح به خبرنگار ایرنا گفت: فاز اول مجتمع معادن اسمالمون مروست با ظرفیت تولید 300 هزار تن در سال و اعتباری افزون بر یک هزار و 10 میلیارد ریال برای حدود 160 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
فرجام فاضلی افزود: عملیات فاز دوم و سوم این طرح نیز با طرفیتی بالغ بر یک میلیون تن درسال و اشتغالزایی مستقیم برای 200 نفر و پیمانکاری برای 50 نفر آغاز شده که اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح 500 میلیارد ریال برآورد شده است.
فرماندار خاتم از تکمیل مطالعات فاز پنجم و ششم این طرح خبر داد و یادآور شد: پس از بهره برداری از این بخش ها اشتغالزایی مستقیم برای 250 نفر و پیمانکاری برای 100 نفر ایجاد می شود که اعتبار مورد نیاز آن 740 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
وی همچنین از تولید سالانه حدود یک میلیون و 200 تن گندله و یک میلیون تن آهن اسفنجی در این مجتمع معدنی و صنعتی خبر داد.