احداث نیروگاه خورشیدی باسرمایه گذاری بالغ بر پانصدمیلیارد ریال در شهر مروست

در سفر امروز مشاور محترم فرهنگی استاندار جناب آقای محمدی همراه با سرمایه گذار نیروگاه خورشیدی جناب آقای رضای و حضور در بخشداری مروست و طی جلسه ای با فلاحتی،بخشدار مقرر شد در صورت تحویل زمین به سرمایه گذار طی مدت یکسال در خصوص احداث نیروگاه مذکور اقدام نماید که طی هماهنگی بخشدار محترم با امور اراضی و منابع طبیعی از زمین که در حوالی سنگ شکن بود،بازدید شد و مقرر شد مراحل قانونی کار پیگیری شود و قابل ذکر است درصورت احداث این نیروگاه که سرمایه گذاری آن بالغ بر 50میلیارد تومان میباشد زمینه اشتغال حدودا60نفر فراهم خواهد شد. ضمنا در ادامه جلسه اعضای شورای شهر نیز در بخشداری حضور و همکاری خود را با سرمایه گذار اعلام نمودند و درپایان به اتفاق کلیه اعضای جلسه از محل زمین بازدید به عمل آمد.

در سفر امروز مشاور محترم فرهنگی استاندار جناب آقای محمدی همراه با سرمایه گذار نیروگاه خورشیدی جناب آقای رضای و حضور در بخشداری مروست و طی جلسه ای با فلاحتی،بخشدار مقرر شد در صورت تحویل زمین به سرمایه گذار طی مدت یکسال در خصوص احداث نیروگاه مذکور اقدام نماید که طی هماهنگی بخشدار محترم با امور اراضی و منابع طبیعی از زمین که در حوالی سنگ شکن بود،بازدید شد و مقرر شد مراحل قانونی کار پیگیری شود و قابل ذکر است درصورت احداث این نیروگاه که سرمایه گذاری آن بالغ بر 50میلیارد تومان میباشد زمینه اشتغال حدودا60نفر فراهم خواهد شد. ضمنا در ادامه جلسه اعضای شورای شهر نیز در بخشداری حضور و همکاری خود را با سرمایه گذار اعلام نمودند و درپایان به اتفاق کلیه اعضای جلسه از محل زمین بازدید به عمل آمد.

photo_2016-08-15_21-04-19.jpg photo_2016-08-15_21-05-14.jpg photo_2016-08-15_21-05-20.jpg photo_2016-08-15_21-05-25.jpg photo_2016-08-15_21-05-29.jpg