آغاز عملیات اجرایی پروژه باند دوم محور هرات-هرابرجان

عملیات اجرایی پروژه باند دوم محور هرات -هرابرجان به طول 30 کیلومتر با اعتبار 785 میلیارد ریال توسط طالبی استاندار محترم ، صادقیان معاون هماهنگی امور استاندار،میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم مدیر کل راه و شهرسازی، مدیر طرح های شرکت ساخت و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی آغاز شد.