گزارش تصويري شب شعر به مناسبت هفته بسيج - آموزشكده امين