گزارش تصويري رژه موتوري دوازده بهمن

 

اداي احترام به تمثال مبارك حضرت امام(ره) توسط مسئولين شهرستان