گزارش تصويري تجليل فرماندار از پرسنل فرمانداري به خاطر برنامه ريزي مناسب برنامه هاي سفر