گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از حوزه امتحاني دبيرستان انقلاب هرات