گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از بانك ملي هرات به مناسبت اجراي هدفمند كردن يارانه ها