گزارش تصويري بازديد فرماندار و بخشدار مركزي از اداره راه ترابري و ثبت احوال شهرستان به مناسبت هفته راه ترابري و ثبت احوال