گزارش تصويري بازديد فرماندار از خوابگاه دبيرستان شبانه روزي سيد الشهدا (ع) هرابرجان