گزارش تصويري بازديد فرماندار از خانواده شهيدان بخش مروست

خانواده شهيد حسن حسيني

 

خانواده شهيد اصغر فلاحتي

 

خانواده شهيد حميد تقي زاده