گزارش تصويري بازديد فرماندار از باشگاه بدن سازي پورياي ولي هرات