گزارش تصويري بازديد سرزده فرماندار و بخشدار مركزي از اداره تربيت بدني شهرستان