فرماندار خاتم بيان داشت: همزمان با هفته دولت از اولين تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شهرستان خاتم بهره برداري مي شود.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم؛ محمد زاده رحماني اظهارداشت: شروع ساخت اين پروژه از سال 89 با اعتباري افزون بر 5000 ميليون ريال آغاز شد.
وي اشاره كرد: تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي در ناحيه صنعتي مروست مي باشد كه در شبانه روز قابليت 150 متر مكعب فاضلاب را دارا مي باشد.
زاده رحماني اضافه كرد: طول شبكه جمع آوري تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي مروست 5 كيلومتر با خط انتقالي به طول دو كيلومتر مي باشد.
وي با اشاره به اينكه تصفيه خانه مذكور از نوع هوادهي مي باشد عنوان نمود: پساب حاصله از اين تصفيه خانه قابليت استفاده دربخش فضاي سبز را دار مي باشد.