امروز صبح مهندس آخوندي مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان با حضور در فرمانداری خاتم با مهندس فاضلی فرماندار پیرامون مسائل، مشکلات و برنامه های سال جاری به بحث و گفتگو پرداختند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ یکی از مسائلی که به آن پرداخته شد هماهنگی با ادارات کل منابع طبیعی کرمان و فارس پیرامون مراتع واقع شده در حدفاصل مرزی شهرستان های خاتم، شهربابک، بوانات و نیریز بود که مقرر شد توسط اداره کل منابع طبیعی استان یزد انجام شود.