مشارکت نزدیک به 100درصدی یزدی ها در حماسه 22 خرداد ماه
Untitled 1

 

میزان رای کاندیداهای ریاست جمهوری به تفکیک شهرستان

 

ردیف

شهرستان

میزان کل رای شهرستان

محموداحمدی نژاد

میرحسین موسوی

محسن رضایی

مهدی کروبی

باطله ماخوذه

1

ابرکوه

28473

21659

6376

187

51

200

2

اردکان

44526

19389

23675

685

164

613

3

بافق

33478

27936

5048

261

77

156

4

تفت

46283

26664

18736

468

82

333

5

خاتم

19448

15380

3857

99

49

63

6

صدوق

22644

10755

11399

219

76

195

7

طبس

42841

31164

10961

426

75

215

8

مهریز

35468

19859

14827

371

104

307

9

میبد

44809

30580

12830

606

131

662

10

یزد

291886

133792

148090

5084

1756

3164